"WALIM TRANS" Sp.Jawna
Z Nami do Celu !!
Usługi Asenizacyjne
Rozkłady jazdy
Cennik
Kontakt

Witamy na stronie "WALIM-TRANS"                             
Kwiatkowski & Piątek
Spółka Jawna.

W związku z sytuacją prawną w jakiej znalazła się spółka, zmuszeni jesteśmy do zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej z dniem 13.08.2014r (w zakrsie transportu drogowego osób).
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Informujemy również, że od dnia 13.08.2014r nie będziemy realizować żadnych przewozów regularnych osób.
Wszystkie osoby posiadające bilet miesięczny proszone są o kontakt w celu zwrotu wpłaconych środków.
Gmina Walim uruchomiła komunikację zastępczą:
TRANSPORT ZASTĘPCZY 100

„WALIM – TRANS”                                        Walim 13.08.2014                                                           

Kwiatkowski & Piątek

Spółka Jawna

Ul. Różana 1

58-320 Walim

                                                

                                                               Wójt Gminy Walim

Rada Gminy Walim

       

             

 

         Informujemy iż z dniem 13.08.2014r zmuszeni jesteśmy do rezygnacji z realizacji przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej: Rzeczka – Walim – Jedlina Zdrój – Wałbrzych (zezwolenie NR0000028).

        Powodem zrzeczenia się zezwolenia jest sytuacja prawno-ekonomiczna w jakiej znalazła się spółka Walim Trans.

Z dniem 13 sierpnia zostaliśmy pozbawieni technicznych możliwości dalszego wykonywania przewozów osób. Jesteśmy zmuszeni do natychmiastowego zrzeczenia się posiadanego zezwolenia i licencji,  ponieważ dalsze wykonywanie przedmiotowej działalności wiązało by się z naruszaniem obowiązującego prawa.

W/w decyzja została podjęta w wyniku uporczywych, wielomiesięcznych kontroli przeprowadzanych przez różne instytucje państwowe.

Staliśmy się obiektem walki politycznej, ciągłych donosów, insynuacji i pomówień rozpowszechnianych przez osoby dążące do przejęcia lokalnej władzy.

       Przepraszamy władze gminy oraz mieszkańców za fakt nagłego przerwania wykonywanych przewozów i pozostawienia pasażerów bez wyprzedzającej informacji. Jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, iż zaistniała sytuacja nie dała nam możliwości wcześniejszego powiadomienia władz gminy i pasażerów o zaprzestaniu wykonywania przewozów.  
 
Strona główna   |  Rozkład jazdy   |  Cennik   |  Auta do wynajęcia   |  Kontakt